Auto & Moto / Gomme / Wheel Size 16", 17", Tyre Profile 55, Tyre Width 215 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 215 mm 
  • Tyre Profile: 55 
  • Wheel Size: 16", 17"