Auto & Moto / Gomme / Wheel Size 16", Tyre Profile 65, 55, Tyre Width 215 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 215 mm 
  • Tyre Profile: 55, 65 
  • Wheel Size: 16"