Auto & Moto / Gomme / Wheel Size 18", 21", Tyre Profile 35, Tyre Width 285 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 285 mm 
  • Tyre Profile: 35 
  • Wheel Size: 18", 21"