Auto & Moto / Gomme / Wheel Size 18", Tyre Profile 35, 50, 45, Tyre Width 285 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 285 mm 
  • Tyre Profile: 35, 45, 50 
  • Wheel Size: 18"