Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 80, Wheel Size 13", Tyre Width 145 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 145 mm 
  • Tyre Profile: 80 
  • Wheel Size: 13"