Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 65, Wheel Size 17", Tyre Width 265 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 265 mm 
  • Tyre Profile: 65 
  • Wheel Size: 17"