Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 65, Wheel Size 16", Tyre Width 255 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 255 mm 
  • Tyre Profile: 65 
  • Wheel Size: 16"