• Hai scelto:
  • Tyre Profile: 55 
  • Wheel Size: 19"