Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 55, Wheel Size 19", Tyre Width 245 mm

  • Hai scelto:
  • Tyre Width: 245 mm 
  • Tyre Profile: 55 
  • Wheel Size: 19"