Auto & Moto / Gomme / Wheel Size 19", Prezzo 100 € - 300 €