Auto & Moto / Gomme / Tyre Profile 55, Wheel Size 16", Prezzo 100 € - 300 €